شرکت های پخش محصولات آسو

تولید کننده برندهای آسوپدآسوپتآسواکو

شما می توانید برای دریافت هرگونه اطلاعات در زمینه تعرفه محصولات و شرکتهای توزیع کننده محصولات آسو و دیگر برندهای ارائه شده توسط خدمات سلامت دستهای مهربان در استان تهران و همچنین دیگر استان ها با دفتر فروش تماس حاصل نمایید.

دفتر مرکزی فروش

تلفن :

۰۲۱۸۸۴۸۲۶۴۲


۰۲۱۸۶۰۳۱۸۵۱


۰۲۱۸۶۰۳۱۷۶۴

موبایل :


۰۹۱۲۶۰۴۴۴۴۱


 پشتیبانی فروش :


۰۹۰۳۴۴۷۳۸۹۸

پخش استان گیلان

پخش تهران

پخش استان اصفهان

پخش استان مازندران

پخش استان فارس

پخش استان گلستان

استان آذربایجان شرقی

استان خراسان مرکزی

مراکز پخش استانها

پخش یکتا

 

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۴۰۰۵۸

موبایل : ۰۹۳۵۴۴۷۸۹۲۳

پخش زرین پت

 

تلفن : ۰۱۳۳۲۶۱۹۳۰۱

موبایل : ۰۹۹۸۱۱۴۰۹۰۹

پخش فورپت

 

تلفن : ۰۳۱۳۴۴۵۹۷۰۹

موبایل : ۰۹۳۸۶۳۳۱۰۰۵

پخش زرین پت

 

تلفن : ۰۱۱۴۴۲۳۲۶۱۵

موبایل : ۰۹۹۸۱۱۱۰۹۰۹

پخش دامپزشکان پاژرایا

 

تلفن : ۰۵۱۳۶۶۷۷۶۹۰

موبایل : ۰۹۱۵۱۱۵۶۵۰۲

پخش زرین پت

 

تلفن : ۰۱۱۴۴۲۳۲۶۱۵

موبایل : ۰۹۹۸۱۱۳۰۹۰۹

پخش آذر

 

تلفن : ۰۴۱۳۴۴۹۱۵۰۷

موبایل : ۰۹۱۴۱۱۵۷۲۲۱